DỊCH VỤ

Tư vấn hóa chất theo ngành

Tư vấn hóa chất theo ngành

Có quá nhiều loại hoá chất lưu hành trên thị trường, để chọn được loại / nhóm hoá chất phù hợp bạn cần hiểu về kỹ thuật đặc...Xem ngay
Hỗ trợ mẫu cho khách sản xuất

Hỗ trợ mẫu cho khách sản xuất

Hoá chất cơ bản, hoá chất công nghiệp nói chung đều có tính ứng dụng cao trong đời sống và sản xuất. Đối với nhiều công ty sản...Xem ngay
Hệ thống bơm hoá chất

Hệ thống bơm hoá chất

Hệ thống bơm định lượng hóa chất là một hệ thống bao gồm bơm hóa chất (lỏng) và các phụ kiện vật dụng như đường ống, đồng hồ,...Xem ngay

DỊCH VỤ

    Copyright 2022 © TÂN HÙNG THÁI | Hotline: 0938838376www.tanhu